Årsrapporter EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Regnskabstal fra EnergiMidt
Status på forretningen i EnergiMidt på baggrund af de seneste regnskabstal. Læs hovedtræk fra seneste rapport i nedenstående uddrag fra den udsendte pressemeddelelse.

EnergiMidt leverer stærkt overskud

2015 blev et rekordår for EnergiMidt, der leverer et overskud på bundlinjen på 185 mio. kr. Det samlede koncern-resultat af den primære drift blev 410 mio. kr., hvilket er en stigning på 129% sammenlignet med året før og det bedste i det forbrugerejede EnergiMidts historie. Resultatudviklingen er skabt af en positiv vækst i indtjeningen på alle forretningsområder, en stram omkostningsstyring og enkelte engangsposter.

Torsdag den 12. maj 2016 var repræsentantskabet i EnergiMidt indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af regnskabet for 2015 som et punkt på dagsordenen. På mødet blev repræsentantskabsmedlemmerne præsenteret for et meget tilfredsstillende økonomisk resultat. For første gang lå omsætningen på mere end 3 mia. kr., resultatet af den primære drift nåede op på 410 mio. kr., mens koncernen samlet set leverede et overskud på 185 mio.kr. efter skat.

-Vi mærker en stigende aktivitet i samfundet, hvilket påvirker vores forretningsområder positivt. Det ser vi blandt andet gennem et stigende elforbrug. Vi kan også se, at beslutningen om at gennemføre en divisionalisering for et års tid siden var den rigtige. Divisionaliseringen har givet et forretningsmæssigt fokus, der bidrager til fremgangen og årets meget tilfredsstillende resultat, udtaler Bent Kristensen, konstitueret administrerende direktør for EnergiMidt.

Læs hele pressemeddelelsen

Hent årsrapport 2015

 

Menu
Privat
Erhverv
Top