Arbejdsprøvning og praktikforløb for ledige

Er du ledig, og skal i arbejdsprøvninger eller i et kortere praktikforløb, er der også mulighed for det hos os i EnergiMidt.

Vi har plads og rum

Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og har derfor plads og rum til både personer i virksomhedspraktik og i arbejdsprøvning. Derudover har vi rigtig gode erfaringer med dette. Nogle af forløbene er endda resulteret i en fastansættelse hos os selv.

Arbejdsprøvning:
Vi tilbyder arbejdsprøvning for at hjælpe med at afklare arbejdsevne og fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Arbejdsprøvning kan komme på tale, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine arbejdsopgaver, for eksempel af helbredsmæssige årsager. På baggrund af blandt andet arbejdsprøvningen kan du sammen med kommunen finde frem til, hvilken indsats der kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet - enten på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Praktikforløb for ledige:
Ved at tilbyde virksomhedspraktik i to til fire uger kan vi være med til at give ledige viden og netværk inden for en ny branche og derigennem hjælpe dem hurtigere i job. Da der er tale om et arbejdsforhold af en relativ kort varighed, anvendes praktikken ofte som et springbræt til en almindelig ansættelse eller en ansættelse med løntilskud.

Hvad skal du gøre?

Kontakt vores rekrutteringsansvarlige HR Partner Uffe Dalsgaard via LinkedIn på www.linkedin.com/in/uffedalsgaard og beskriv kort, hvilke områder du gerne vil arbejde med under din arbejdsprøvning eller dit praktikforløb. Husk også at sende dit CV.

Menu
Privat
Erhverv
Top