Proces for rekruttering

For at sikre at vi får de rette medarbejdere til de rette jobs, gennemfører vi en grundig rekrutteringsproces, der er målrettet jobbets tyngde og kompleksitet – og dermed den pågældende målgruppe.

Vi udarbejder altid en jobanalyse, hvor der tages stilling til, hvilke resultater der skal nås i jobbet, hvilke opgaver, der skal løses for at nå de ønskede resultater, og hvilke kompetencer såvel personlige, sociale og faglige, der skal til for at kunne lykkes med opgaverne og nå resultaterne. I denne proces bliver det tydeligt, hvilke egenskaber, der ønskes for at få succes i jobbet.

Da vi er en virksomhed med værdibaseret ledelse, er effektiv og anerkendende kommunikation og motivationen for at arbejde selvstændigt, vigtige organisatoriske kompetencer, som vi prioriterer højt i alle jobs.

Online ansøgning

Du sender din ansøgning fra EnergiMidts hjemmeside via vores online e-rekrutteringssystem. Se under punktet: Sådan ansøger du via onlinesystemet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre. Du modtager en mailbekræftelse, når din ansøgning er modtaget.

Udvælgelse af kandidater

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår vi alle de ansøgninger, vi har modtaget og vælger de ansøgere ud, som vi gerne vil se til en første samtale. Er du blandt disse ansøgere, bliver du enten ringet op eller kontaktet via mail. Er du ikke blandt kandidaterne til første samtale, modtager du en mail, hvor du får at vide, at vi har valgt at gå videre med andre kandidater.

Første samtale

Når du kommer til første samtale hos EnergiMidt, møder du den ansættende leder og ofte en HR-udviklingskonsulent. Under samtalen vil det primære fokus være dine faglige kompetencer, ligesom vi uddyber stillingen yderligere. Ved samtalen har du rig mulighed for at stille spørgsmål.
Efterfølgende beslutter vi, hvem vi vil tilbyde jobbet eller udvælger mellem tre og fem kandidater, som vi inviterer til anden samtale. Vi vil muligvis tage kontakt til et par referencer – dette gør vi naturligvis kun med dit udtrykkelige samtykke.

Er du ikke blandt kandidaterne til den anden samtalerunde, bliver du ringet op af lederen, som giver dig en begrundelse for, at du ikke er gået videre. Her har du naturligvis mulighed for at stille spørgsmål om beslutningen.

Anden samtale og test

Afholder vi en anden samtale, vil vi ofte gøre brug af en personlighedsprofil. Personlighedsprofilen giver ikke et fuldstændigt billede af dig som person. Derfor er det vigtigt, at vi får en dialog omkring de hypoteser profilen rejser, og det er vigtigt at understrege, at du ikke kan svare rigtigt eller forkert på de mange spørgsmål. Personlighedsprofilen kan alene bruges til at beskrive din arbejdsstil – ikke om du er god eller dårlig til at løse dine arbejdsopgaver.

Alt efter jobbets kompleksitet vil vi også bede dig om at udfylde en verbal og en numerisk test, hvor du bliver bedt om at vurdere om udsagn og/eller talinformationer er korrekte, ukorrekte eller umuligt at vurdere. Hvis vi ønsker din deltagelse i test, orienterer vi dig ved indkaldelsen til anden samtale.

Jobtilbud/afslag

Efter anden samtalerunde beslutter den ansættende leder, hvem der skal have jobbet. Bliver det ikke dig, vil du blive ringet op af lederen. Her har du mulighed for at stille spørgsmål til forløbet og udvælgelsen. Du modtager desuden en mail med et afslag. Det gør vi for at sikre, at du har en forståelse for afslaget og eventuelt får nogle råd med på vejen i den videre jobsøgning. Det er en tidskrævende proces, men det betyder meget for os, at vores ansøgere føler sig ordentlig behandlet.

Ved afslag gemmer vi din ansøgning i vores database i op til seks måneder. Herefter slettes den i henhold til persondataloven. Derfor vil vi opfordre dig til at søge igen, hvis du efterfølgende finder en interessant stilling hos os.

Tilbyder vi dig jobbet sender vi en masse informationsmateriale sammen med din kontrakt. Herefter sætter vi et introduktionsprogram sammen til dig, så du kommer godt i gang med dit nye job.

Du er også velkommen til at linke op med vores rekrutteringsansvarlige HR Partner Uffe Dalsgaard på www.linkedin.com/in/uffedalsgaard, hvor vores fremtidige stillinger vil blive slået op.

Menu
Privat
Erhverv
Top