Værdibaseret ledelse

I EnergiMidt praktiserer vi værdibaseret ledelse, som er en ledelsesform, der er baseret på værdier, holdninger og dialog samt delegering af opgaver og ansvar.

En af forudsætningerne for værdibaseret ledelse er medarbejdernes evne til selvledelse. Selvledelse indebærer, at den enkelte medarbejder selvstændigt kan tage initiativ til handlinger, der gør, at vi når vores overordnede mål.

Selvledelse indebærer også, at den enkelte medarbejder kender og efterlever vores værdier, er fortrolig med virksomhedens og sin leders forventninger til den enkelte og har indsigt i egne evner og begrænsninger.

Ønsket om en høj grad af selvledelse er også baseret på erkendelsen og accepten af, at en leder aldrig kan have så stor indsigt i afdelingens eller virksomhedens drift som de mange medarbejdere - derfor skal "de mange" bidrage mest muligt.

Ledere på alle niveauer skal derfor

  • sikre, at alle medarbejdere har et grundigt kendskab til værdipositionerne for EnergiMidt

  • tydeliggøre, hvordan den enkelte medarbejders opgaver og ansvarsområder er på linje med de overordnede mål og visioner og medvirker til at bringe os frem mod målet

  • medvirke til at sikre den enkelte medarbejders motivation og arbejdsglæde
    sætte den enkelte medarbejder i stand til at tage selvstændige initiativer og beslutninger inden for eget ansvarsområde

  • give de nødvendige rammer og forudsætninger for, at medarbejderen kan og vil tage selvstændige initiativer og beslutninger inden for eget ansvarsområde
Menu
Privat
Erhverv
Top