Vores tre værdier

Værdierne er fundamentet for at drive en organisation, der kan skabe resultater. Hos EnergiMidt går trivsel og performance hånd i hånd, og værdierne guider os, når vi handler og træffer beslutninger i dagligdagen.

I EnergiMidt når vi vores mål gennem værdierne:

  • Engagement
  • Åbenhed
  • Respekt

Værdibeskrivelse

Engagement er vilje til at opnå udvikling og vækst gennem trivsel
Vilje til udvikling og vækst gennem trivsel er lyst til optimering af leverancer og salg - og medansvar for en attraktiv arbejdsplads med udvikling, trivsel og anerkendelse.

Åbenhed er samarbejdsvilje og nysgerrighed over for kunder og hinanden
Samarbejdsvilje er vores evne til at indgå i konstruktive samarbejder med hinanden, kunderne og eksterne interessenter som f.eks. leverandører, netværk og videninstitutioner.
Nysgerrighed er vores evne til at være opsøgende og udforskende på det nye og ukendte og skabe værdi for kunderne.

Respekt er anerkendelse af kunder og hinanden for at opnå effektivitet og indtjening
Effektivitet og indtjening gennem anerkendelse er fokus på forretningen gennem forståelse for hinandens og kundernes forskelligheder.

Menu
Privat
Erhverv
Top