Ældreprojekt: Fur Ældrecenter går den digitale vej

Skive Kommune, Fur Ældrecenter og EnergiMidt søsatte i sommeren 2014 et digitaliseringsprojekt, som havde til formål at forbedre og forenkle plejegruppens kommunikations- og arbejdsgange og hjælpe borgeren med at integrere brugen af internet i dagligdagen.

Ved at udstyre den enkelte borger med en lynhurtig fiberforbindelse og plejegruppens medarbejdere med tablets øges kvaliteten i arbejdet via digitalisering. Medarbejderne er blevet i stand til at udføre dokumentationsarbejdet på stedet og i højere grad inddrage borgeren. Projektet har endvidere forbedret kommunikationen medarbejderne imellem samt fra medarbejder til borger og pårørende. Blandt andet gennem billede- og videokommunikation direkte med hjemmesygeplejersken.

Der er installeret fibernet med trådløst net hos borgere, som er tilknyttet Fur Ældrecenter og modtager besøg af hjemmeplejen. Medarbejderne er blevet uddannet i at bruge tablets og benytte forskellige digitale muligheder - eksempelvis digital dagligvarebestilling.

Projektet øger den tid (ATA-tiden), plejeren er hos borgeren, da der nu dokumenteres sammen med og hos borgeren frem for på kontoret. Samlet betyder det en effektivisering af arbejdsgange, da et besøg nu kan afsluttes i én arbejdsgang frem for to eller flere.

Menu
Privat
Erhverv
Top