Innovation Fur - Fremtidens digitale og bæredygtige samfund

Innovation Fur er et ambitiøst udviklingsprojekt, opstartet i 2011, med den overordnede vision at demonstrere, hvordan moderne teknologi, digitalisering og energirigtige løsninger kan udvikle fremtidens bæredygtige velfærdssamfund.

Lavere forbrug af fossile brændsler, reduktion af CO2-udslip, mere vedvarende energi og et lavere og mere effektivt energiforbrug.

Danmark og resten af verden står over for nogle store energimæssige udfordringer. Vi har i høj grad bygget vores produktion og forbrug op om fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Disse naturressourcer forurener, og de slipper på et tidspunkt op. Også på velfærdsområdet er der en række konkrete udfordringer i fremtiden: Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af personer på 65 år eller derover vokse markant frem til år 2045, samtidig vil folketallet i den erhvervsaktive aldersgruppe falde. Det giver nogle udfordringer i forhold til den økonomiske model for vores velfærdssamfund. Det er derfor nogle af de udfordringer, vi arbejder med i Innovation Fur.

Mål for Innovation Fur:

  • Fur skal være CO2-neutral i 2029*
  • Der skal i projektperioden laves et årligt klimaregnskab
  • Alle husstande skal have tilbud om højhastighedsfiber
  • Det skal være naturligt for furboere at vælge energirigtigt

* I CO2-neutraliteten indgår forbrug af energi og transport (transport omfatter alle indregistrerede køretøjer på Fur). CO2-neutraliteten beregnes som energineutral over et år.

Et af Danmarks bedste omstillingsprojekter
Connie Hedegaard var i 2014 med til at kåre Innovation Fur som et af Danmarks bedste omstillingsprojekter i DR’s og Dagbladets Informations store konkurrence ”Vores omstilling – hvad gør vi nu?”.

Et privat-offentligt partnerskab
Innovation Fur er et samarbejde mellem Fur, Skive Kommune og EnergiMidt. Samarbejdet mellem borgere, det offentlige og det private giver nogle helt unikke synergier.

Fur er en lille ø med 777 indbyggere beliggende i Limfjorden nord for Salling i Skive Kommune. Øen med et beskedent areal på 23 km2 rummer 424 boliger, cirka 500 sommerhuse og gæstes årligt af cirka 180.000 turister, som kommer til øen for at opleve blandt andet naturen, moleret med fossiler og Fur Bryghus.

Ved at have Fur som afgrænset testområde med mange vedvarende energikilder, kan man eksempelvis undersøge, hvordan fremtidens elnet skal indrettes. 

Fur som levende laboratorium
Innovation Fur-projektet er blevet optaget i et europæisk Living Lab-netværk, hvor projektets erfaringer og arbejdsmåde bliver studeret. Living Lab er en udviklingsmetode og et samarbejdskoncept, der undersøger, hvordan man kan udvikle innovative processer i samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Tanken er, at det i udviklingsprocesser er en rigtig god idé at tage udgangspunkt i borgernes eller kundernes ønsker og behov i deres specifikke kontekst. Man flytter så at sige udviklingsprocessen fra skrivebordet og ud i "virkeligheden", hvor man involverer kunder og borgere.

Innovation er blevet optaget i netværket, fordi projektet arbejder meget med at inddrage borgerperspektivet i form af borgerinvolvering i eksempelvis arbejdsgrupper, kurser, workshops og informationsmøder.

Projektet udvides nu til hele Skive Kommune.

Læs mere om Innovation Fur

 

Menu
Privat
Erhverv
Top